Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a
Cégnév:  Standard Color Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Tüzér u. 12.
Üzlet: +36 20 459 24 55
8200 Veszprém, Kistó u. 19.
Iroda: +36 20 992 11 38
E-mail: apphungary@gmail.com
Adószám:   23093500-2-19
Cégjegyzékszám:  19-09-513485
Bejegyző bíróság:  Veszprém Megyei Cégbíróság
Hatósági engedély: KZOP/669/8/2011
Nyilvántartási szám: 6318-1
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban…
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: DOTROLL KFT.
A tárhely-szolgáltató címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Email: support@dotroll.com
Hotline: H-P: 6:00-22:00
Adószám: 13962982-2-42
Közösségi adószám: HU13962982
(a továbbiakban: Eladó) és a Standard Color Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (a továbbiakban: Vásárló vagy Vásárló) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vásárló a továbbiakban együttesen: Felek).

I. Az ÁSZF hatálya, tartalma

 1. A jelen felhasználási feltételek a Standard Color Kft. (adatokat lásd: Céginformáció
  menüpont alatt; a továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett www.standardcolor.hu
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Webáruház,
  Weboldal) igénybevételének feltételeit tartalmazza. A jelen felhasználási feltételek az
  Eladó, valamint a Szolgáltatás bármely elemének regisztrált igénybe vevője (Vásárló)
  között létrejövő Szerződés.
 2. Nem regisztrált igénybe vevőre (Látogató) a Szerződés rendelkezései annyiban
  irányadóak, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő aktivitására a jelen
  Szerződés rendelkezést tartalmaz.
 3. A Vásárló, illetve a Látogató (együttesen: Vásárló) jelen ÁSZF tartalmát és a Szállítási
  feltételeket a weboldalon keresztül megismerheti, és a megrendelés leadásával erre
  vonatkozó külön hozzájáruló nyilatkozatban kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát
  megismerte és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadja és magára nézve
  kötelezőnek ismeri el. A regisztrációval létrejövő Szerződések, valamint egyedi
  megrendelések során létrejövő adásvételi szerződések nyelve magyar, nem
  minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Eladó nem iktatja, és utóbb
  nem hozzáférhetőek.
 4. Vásárlók a Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, kommentek, stb.)
  kapcsolatos problémákat az apphungary@gmail.com címre küldött e-mailben
  jelezhetik.
 5. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: apphungary@gmail.com
 6. A felek elfogadják, hogy jelen ÁSZF-ből eredő jogviszonyukra a magyar anyagi és
  eljárási jogi jogszabályok érvényesek.
 7. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 1. A Szolgáltatás célja autófényezési segédanyagokkal kapcsolatos termékek árusítása, a
  Vevők tájékoztatása, valamint a Vevők véleménynyilvánítására felület biztosítása.
 2. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi
  szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
  rendelkezései alapján történik.
 3. A Szolgáltatás egyes elemei az Elkertv. rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatásnak
  minősülnek. A Vásárlók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett
  tartalmat az Eladó jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltatás használatával
  közzétett információk tekintetében a Eladó jogosult, de nem köteles jogellenes
  tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az standardcolor.hu bármely tartalmi elemét
  bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok
  megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait
  bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 5. Az Eladó által a Vásárlóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, a vásárlás
  folyamatával, technikai tudnivalókkal kapcsolatos ún. rendszerüzenetek letiltása nem
  lehetséges.

III. A regisztráció

 1. A Szolgáltatás egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe.
 2. A Szolgáltatás regisztrált igénybe vevője, azaz Vásárló lehet:
  a) cselekvőképességében nem korlátozott, nagykorú természetes személy;
  b) 14. életévét betöltött kiskorú, aki a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját,
  munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;
  c) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, mely esetben a
  nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 3. A regisztráció a regisztrációs ív pontos és valós adatokkal történő, megfelelő és
  hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Vásárló nem ad meg adatokat, vagy nem
  megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet ad meg,
  amellyel regisztráció már létezik, úgy a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a
  regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció
  egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció megtörténtéről a megadott e-mail
  címre elektronikus levélben értesítést az Eladó.
 4. A regisztrációval létrejövő vásárlói profil a Vásárló Webáruházban történő
  eligazodását, valamint a Vásárló oldalaktivitásáról történő saját tájékozódását segíti. A
  vásárlói profil a Belépés menüpontra kattintva, az azonosító adatok (e-mail cím,
  jelszó) megadásával érhető el (belépés).
 5. A Vásárló mindenkor köteles pontos és valós adatokat szerepeltetni a vásárlói
  profiljában, amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt
  rögzíteni. A regisztráció során megadott e-mail cím megváltoztatása az
  ügyfélszolgálton kezdeményezhető. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy a
  megadott adatok nem valósak, a Vásárló ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az
  Eladó jogosult a Vásárló hozzáférését korlátozni, vagy regisztrációját törölni.
 6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szerződés megszegése esetén a regisztrációja törlésre
  kerülhet. Az Eladó kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a
  Vásárló jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály
  megsértése miatt törölte a vásárlói profilt.
 7. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomása
  előtt van lehetőség. A visszalépéshez a „Vissza” gombot kell használni. A
  regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg
  lehet változtatni a „Fiók(om)” menüpontban. A „Kosár” tartalma bármikor
  ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a megrendelés elküldését
  követően észlel adatbeviteli vagy mennyiségi hibát, azt kérjük haladéktalanul jelezze
  az apphungary@gmail.com e-mail címen, a hiba mielőbbi kijavítása érdekében.
 8. Amennyiben a Vásárló elfelejtette jelszavát, a belépés oldalon található Elfelejtett
  jelszó linkre kattintva az általa korábban megadott e-mail címre küldött elektronikus
  levélben található linkre kattintva beléphet a vásárlói profiljába, és/vagy megadhatja új
  jelszavát. Ha a Belépés sikertelen, a Vásárló az apphungary@gmail.com e-mail címre
  küldött levélben kérhet segítséget az Eladótól.
 9. Amennyiben a Vásárló regisztráció nélkül kezdi meg a vásárlás folyamatát, a szállítási
  adatok formon megadva e-mail címét és jelszavát is, a kiválasztott termékek
  megrendelésének elküldésével egyidejűleg regisztrálhat is a Weboldalon.
  Regisztrációhoz szükséges adatok hiányában a megrendelés nem küldhető el.
 10. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződés megsértése miatt törölt
  regisztráció esetén, ugyanazon Vásárló újabb regisztrációja esetén a szerződéskötéstől
  elzárkózzon.
 11. A regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások mind a Látogatók, mind a Vásárlók
  számára elérhetőek.

IV. Vásárlók hozzászólásai, értékelései

 1. A Szolgáltatás keretén belül, az egyes termékek oldalain a Vásárlók a Szabályzat
  keretei között véleményeket, hozzászólásokat, értékeléseket, a Szolgáltató által
  meghatározott tartalmakat (a továbbiakban együttesen: Vásárlói Tartalmak) tehetnek
  közzé, illetve tárolhatnak a Weboldalon.
 2. A Vásárlói Tartalom elhelyezéséhez minden Vásárlónak meg kell adnia egy
  tetszőleges Felhasználónevet.
 3. Amennyiben a Vásárló a vásárlói profiljában belépett állapotban helyez el Vásárlói
  Tartalmat, az általa első alkalommal kiválasztott Felhasználó nevet elmentjük, és az
  adott Vásárló a későbbiekben is ezen a néven szólhat hozzá egy-egy termékhez.
 4. Látogató által elhelyezett Vásárlói Tartalom esetében bármilyen, Vásárló által
  korábban nem választott, és így nem mentett Vevőnév szabadon választható.
 5. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalmak,
  valamint az általa közzétett adatok, információk, stb. a valóságnak megfelelnek. Az
  Eladó felhívja a Vásárló figyelmét, hogy ezen Vásárlói Tartalmak célja minden
  esetben a többi Vásárló tájékozódásának elősegítése, és a Vásárló köteles tartózkodni
  ezen funkciók jogsértő módon vagy célra történő használatától.
 6. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy általa a Weboldalon elhelyezett Vásárlói
  Tartalom nem ütközik sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe. Az Eladó ezen
  követelményeket sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető Vásárlói
  Tartalmakat eltávolítja.
 7. A Szolgáltató csupán szúrópróbaszerűen, illetve akkor ellenőrzi a Vásárlói
  Tartalmakat, ha annak tartalmára felhívják a figyelmét. Ebben az esetben a Szolgáltató
  a rendelkezésére álló információk alapján mérlegeli az ügy összes körülményét, és
  szabadon dönt a Vásárló Tartalom eltávolításáról, illetve a Vásárló Weboldallal
  kapcsolatos aktivitásának korlátozásáról, vagy a Vásárló regisztrációjának törléséről.
 8. A Szolgáltatás keretein belül történő Vásárlói véleménynyilvánítás nem tükrözi az
  Eladó véleményét.

V. Hírlevél

 1. A standardcolor.hu rendszeresen küld hírlevelet e-mailben a feliratkozott Vásárlók
  számára. Hírlevél feliratkozásra a regisztráció során, és azt követően is lehetőség van.
  A Látogatók a Hírlevélről a Hírlevél alján található link lekattintásával tudnak
  leiratkozni, illetve elektronikus levélben kérhetik e-mail címük eltávolítását a
  levelezési listából. A Vásárlók a vásárlói profil Adataim menüpontjában is
  leiratkozhatnak a Hírlevélről. A hírlevélben szereplő ajánlatok csak a készlet erejéig
  érvényesek.
 2. A regisztrációhoz kötött egyes szolgáltatások a vásárlói profilba történő belépést
  követően érhetőek el a Vásárló számára. Belépni csak érvényes e-mail címmel és
  jelszóval lehet az oldal tetején található Bejelentkezés menüpontra kattintva.

VI. Vásárlás

 1. A Vásárló a megvásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezését követően, a szállítási
  és számlázási adatok megadásával, a szállítási mód és a fizetés módjának
  kiválasztásával megrendelést adhat le (Vásárlás).
 2. Az Vásárlónak lehetősége van regisztráció nélkül vagy regisztrált vásárlóként is
  használni a webáruházat.
 3. A Kosár modulnál megnézheti az általa kiválasztott termékeket, valamint az árat és az
  értéket.
 4. Az “Ugrás a bevásárlókosárhoz” link -re kattintva bármikor megtekintheti a Kosár
  részletes tartalmát.
 5. A „Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. Ha a
  megrendelés elküldését követően észlel adatbeviteli vagy mennyiségi hibát, azt kérjük
  haladéktalanul jelezze az apphungary@gmail.com e-mail címen, a hiba mielőbbi
  kijavítása érdekében.
 6. A termékek mellett feltüntetett vételár minden esetben tartalmazza az általános
  forgalmi adót.
 7. A Vásárló a „Megrendelés” gomb lekattintásával küldheti el megrendelését, és ezzel
  kezdeményezi az általa kiválasztott termékekre vonatkozó adásvételi szerződés
  megkötését az Eladóval. Amennyiben az Eladó 48 órán belül e-mailben visszaigazolja
  a megrendelést, létrejön az adásvételi szerződés, melynek értelmében a Vásárló a
  vételár kiegyenlítésére, az Eladó a megrendelt termék leszállítására köteles, a Vásárló
  azonban gyakorolhatja elállási jogát.
 8. A Vásárló a megrendelés leadásával erre vonatkozó külön hozzájáruló
  nyilatkozatban kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte és az abban
  foglaltakat kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 9. Az Eladó a megrendelés visszaigazolását követő 1-5 munkanapon belül szállít(at)ja ki
  a megrendelt terméke(ke)t. Ez alól kivételt képeznek a megrendelésre érkező
  termékek, melynek kiszállítási idejéről az adott termék adatlapja nyújt felvilágosítást.
  Az Eladó kezdeményezésére az Eladó és a Vásárló közös megegyezéssel ettől eltérő
  teljesítési határidőben is megállapodhat. Részben történő teljesítés kizárólag a
  Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.
 10. A Webáruházban található termékeink nem mindegyikét tartjuk raktárkészleten, így
  előfordulhat, hogy a kiválasztott termék azonnal nem érhető el. Ebben az esetben a
  szállítási határidő külön megegyezés tárgyát képezi.
 11. A Vásárló a megrendelt termékek átvételétől számított 14 naptári napon belül a
  vásárlástól a vásárolt termék típusától függően – figyelemmel a távollévők között
  kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendeletre – indoklás
  nélkül elállhat. Az elállási jog gyakorlásának szabályait jelen ÁSZF VIII. pontja
  tartalmazza.

VII. Fizetési és szállítási módok:

 1. A megrendelt termék(ek) ellenértékét a következő fizetési módokkal lehet rendezni:
 • Utánvéttel (Szállítói/postai kiszállítás esetén, átvételkor készpénzben), vagy
 • Előre utalással (A szállítást megelőzően pro-forma számla alapján, előre
  történő átutalással. Az árut csak az összeg megérkezése után áll módunkban
  elküldeni).

 1. Szállítási díjak Magyarország területén:


 2. A postaköltséget a számla minden esetben tartalmazza.
 3. A számlát a rendelés alapján állítja ki a szamlazz.hu .

  VIII. Az elállás joga
 1. Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több
  termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, több tételből vagy
  darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak a Vásárló
  vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének
  napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
 2. Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék
  átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 3. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
  nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levélben az
  apphungary@gmail.com e-mail cím igénybevételével az Eladó részére. A Vásárló
  nyilatkozata megtételéhez használhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet szerinti
  elállási nyilatkozat-mintát is (jelen ÁSZF 2. sz. melléklete).

45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerinti Elállási/felmondási minta tájékoztató jelen
ÁSZF 1.sz. melléklete
45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerinti Elállási/felmondási nyilatkozat jelen ÁSZF 2.
sz. melléklete

 1. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
  előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Eladó részére.
 2. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jogszerűen gyakorolta.
 3. Az Eladó e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának
  megérkezését.
 4. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Eladónak, az Eladó
  székhelyére (8200 Veszprém, Tüzér u. 12.) indokolatlan késedelem nélkül, de
  legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
  A határidő betartottnak minősül, ha Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi
  (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
 5. A termék Eladó székhelyére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli.
  Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék
  visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség
  nem terheli.
 6. Ha Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási
  nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Vásárló
  által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállítási költséget is, kivéve
  azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Vásárló az Eladó által
  felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta.
  Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a
  terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő
  közül az Eladó a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 7. A visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
  módot alkalmaz az Eladó, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez
  kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a
  Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 8. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett
  értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
  megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

IX. Kellékszavatosság

 1. Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági
  igényt érvényesíthet írásban az apphungary@gmail.com címen.

2. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek
a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem számít bele az

elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot a
rendeltetésszerűen nem tudja használni.

 1. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
  éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 2. Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek
  közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más
  igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
  kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
  ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is
  kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
  elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3. Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
  költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott
  okot.
 4. Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a
  hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.
 5. Vásárló közvetlenül az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 6. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
  érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a
  terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
  Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet
  megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást
  követően keletkezett. Amennyiben az Eladó bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a
  Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott
  szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után
  azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a
  teljesítés időpontjában is megvolt.
 7. Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából –
  elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb
  részeire nem minősül érvényesítettnek.

X. Termékszavatosság

 1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása
  szerint – a IX. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt
  érvényesíthet.
 2. Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
  kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
  érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
  kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét
  Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
 3. Termékszavatossági igényként fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
  kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód,
  hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén fogyasztónak kell bizonyítania.
 4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
  hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
  leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 5. Termékszavatossági igényét fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
  számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A
  fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
  A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
  közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
 6. Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
  forgalmazójával (Eladó) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül
  a termék előállítója és forgalmazója is. A gyártó, forgalmazó (Eladó) kizárólag akkor
  mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
  nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak, forgalmazónak (Eladó) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

XI. Szavatosság érvényesítése

 1. A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági igényét levélben az
  Eladó címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti nevének, címének, e-mail címének és
  telefonszámának megadásával.
 2. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás
  alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem
  terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult
  ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját
  költségén történő újbóli kiszállítását.

XII. Garancia, jótállás:

 1. A Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról a 151/2003.(IX.22)
  Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
 2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
  évi V. törvényben (Ptk.) és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az
  irányadóak.
 3. A garanciajeggyel ellátott termékek átvételekor kapott garancialevelet meg kell őrizni
  a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez.
 4. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a meghibásodást:
  – nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő használat okozta,
  – nem megfelelő szállítás vagy tárolás okozta,

– környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő hálózati feszültség,
hosszabbító, áramfejlesztő, stb.) okozta,
– vagy a készüléket a garancialevélben szereplő szakszervizeken kívül már más is
javította,
– illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz
működési körén kívül álló okból.

XII. A Szolgáltatás használata során lehetséges
jogsértések és következményeik

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen
  Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a
  Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy
  azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás
  rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.
  A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok az
  Eladót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson,
  képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen,
  továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő
  lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel
  vagy hasznosítható az Eladó előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. Felhívjuk figyelmét, hogy a Weboldal tartalmának ettől eltérő módon vagy mértékben
  történő átvétele szerzői jogot sért, és az Eladó minden esetben jogi lépéseket tesz a
  jogsértés megszüntetésére.
 4. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek
  és az Eladó jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett
  használható. Amennyiben valamely Vásárló a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy
  jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, az
  Eladó jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Vásárló
  felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Vásárlóval szemben más
  adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

  XIII. Felelősség korlátozása

  1. Mivel az Eladó a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás –
  ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás
  keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért,
  hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért az Eladó
  semmilyen felelősséget nem vállal. Az Eladó nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal
  összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az
  Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen
  eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy
  programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
  2. Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban
  megjelenő adatok (termékek ára, leírása, árukészlet, stb.) a lehető legpontosabbak
  legyenek, azonban a feltüntetett adatok hibátlanságát garantálni nem tudja. Az Eladó
  semmilyen felelősséget nem vállal a gyártó által a terméken feltüntetett, vagy a
  termékkel kapcsolatban szolgáltatott egyéb információ (pl: reklám) pontatlanságáért
  vagy valótlanságáért.
  3. A Szolgáltatás használata során – beleértve a bankkártyás fizetést is – történő
  adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen
  következményért az Eladó felelősséget nem vállal.
  4. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is
  tartalmaz. Amennyiben az Eladó tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal
  vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a
  linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az Eladó az oldalon
  elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen
  felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
  5. Az Eladó kizár minden felelősséget a Vásárló által a közzétett tartalommal vagy
  másként okozott, vagy egyébként a Vásárló magatartásával összefüggésben felmerült
  mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb
  következmény vonatkozásában.
  6. Amennyiben a Vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben
  harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Eladóval szemben
  bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Vásárló köteles minden az Eladó által
  megkövetelt intézkedést megtenni és az Eladónak megtéríteni minden olyan kárt,
  vagyoni hátrányt és költséget, ami az Eladót a Vásárló bármely jogellenes magatartása
  miatt vagy azzal összefüggésben éri.
  7. A weboldalon megjelenő képekért, előre nem kiszámítható árváltozásokért (pl:
  árfolyam ingadozás, beszállítói árváltozás) felelősséget az Eladó nem vállal.
  8. Az Vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos
  esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie.
  9.Az Eladó nem felel az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért
  (pl: vírus, szoftverhiba, internetes hiba stb.).
  10.Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért az Eladó felelősséget nem vállal, ill. a
  feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A Webáruházban feltüntetett árak nem
  minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért az
  Eladó nem vállal felelősséget.

XIV. Panaszügyintézés

 1. A panaszok bejelentésére, a kapcsolattartásra használható postacímen vagy a
  apphungary@gmail.com e-mail címen írásban van lehetőség. Az Eladó a hozzá
  írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen
  ÁSZF értelmében az e-mailben történő válaszadást is jelenti. A panasz elutasítása
  esetén az Eladó az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló a XV.
  pontban szereplő Egyéb jogérvényesítési lehetőségek igénybevételét megelőzően
  köteles a panaszának kivizsgálását lehetővé tenni az Eladó számára.

XV. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 1. Amennyiben az Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
  Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, akkor a Vásárló számára panasztételt
  kezdeményezhet az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, igénybe veheti békéltető
  testület eljárását, illetve peres eljárást indíthat.
 2. Az Eladó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Veszprém Megyei Békéltető
  Testület (8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Tel.: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási
  időben), +36-88-814-111 (VKIK titkárság), E-mail:  info@bekeltetesveszprem.hu ,
   Web:  www.bekeltetesveszprem.hu ) Békéltető Testületre vonatkozó szabályok
  alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház,
  társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,
  kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
  ajánlat címzettje.
 3. További vitarendezés lehetőséget biztosít az Európai Bizottság által működtetett
  európai online vitarendezési (OVR) platform, amelynek célja, hogy a színvonalas
  vitarendezés lehetőségét biztosítva biztonságosabbá és tisztességesebbé tegye az
  online vásárlást. A platform a https://ec.europa.eu/odr webhelyen érhető el online. Az
  OVR-platform az Eladóvel az apphungary@gmail.com e-mail címen tud vele
  kapcsolatba lépni ( 524/2013  /EU rendelet 14. cikke).

XV. Adatvédelmi rendelkezések, adatvédelmi nyilatkozat

 1. A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés
  jogalapja a Vevő hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A
  Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések
  tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott
  adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a
  szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges
  hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják
  meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok
  kezelője az Eladó.
 1. Az Eladó a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar
  jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására
  kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a
  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és
  közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
  évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
  során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998 évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény
  rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő
  adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
 2. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok és személyes adatok arra
  jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként / közreműködőjeként jár el.
 1. A Vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az
  azonosítás során a Vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a
  Vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő
  károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Vevő számára a
  Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Holnapon elérhető, regisztrációhoz kötött
  szolgáltatások esetén az egyedi azonosító és jelszó megadását követően a Vevő saját
  adatihoz hozzáférjen, módosítsa, illetve törölje azokat.
 1. A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás,
  a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Vevővel. A
  szolgáltató az adatokat – az azonosításon kívül – legfeljebb anonimizált formában
  használja fel statisztikai célokra. Az adatokat a Szolgáltató addig tárolja, amíg az
  egyes szolgáltatásokhoz a Vevő regisztrációval rendelkezik, illetve amíg a
  szolgáltatást igénybe veszi.
 2. A Vevő köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt
  közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, illetve a regisztrációs adatokat
  változás esetén megfelelően frissíteni. A Vevő által nyújtott adatok valótlansága,
  hiányossága vagy pontatlansága, illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a
  vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Szolgáltatónak jogában áll részlegesen
  vagy teljes mértékben felfüggeszteni, vagy megszüntetni a Vevő hozzáférését.
 3. A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. Az Eladó nem felelős
  más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen
  Nyilatkozat csak az Eladó által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. Az Eladó minden
  szükséges intézkedést megtesz, hogy a Vevő személyes adatait illetéktelenektől
  megvédje.
 4. A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak
  megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az
  adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és az Eladó által a személyes adatokkal
  végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a
  jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet
  arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.
 5. A Vevő megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos az Eladó számára. A
  Eladó az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan
  védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
  Amennyiben a Vevő bármely személyes adatát önként eljuttatja az Eladóhoz, ezzel
  hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Eladó – az adott szolgáltatás jellege által
  meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.
 6. Az Eladó kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan
  behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen
  felelősséget nem áll módjában vállalni.
 7. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya alá tartozik
  valamennyi, az Eladó által üzemeltetett Honlap. Az Eladó által üzemeltetett Honlap
  használatának feltétele, hogy a Vásárló előzetesen elolvassa és elfogadja jelen
  Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Vásárló elismeri, hogy a
  Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve
  kötelezőnek fogadja el. A Vásárló a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak
  megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen
  személyes adatot megadna. A Vásárló azonban a Honlapról elérhető bizonyos
  szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.
 8. Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az
  irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem
  tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar
  bíróságok előtt történik.
 9. Az Eladó jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó
  jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, mely módosításokat Vásárló a
  Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy
  észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk.

XVI. A szerződés megszűnése

 1. A Vásárló bármikor kérheti a regisztrációja törlését az ügyfélszolgálat elérhetőségein,
  illetve postai levélben is kezdeményezhető.
 2. Amennyiben a Vásárló 1 évet meghaladó időtartam elteltéig nem lép be a
  Szolgáltatásba, az Eladó törli a regisztrációt, és valamennyi a vásárlói profilhoz
  tartozó adatot és információt. Az Eladó törölheti a regisztrációt és valamennyi, a
  vásárlói profilhoz tartozó adatot és információt, amennyiben a Vásárló megszegi a
  jelen Szerződés feltételeit.
 3. A regisztráció bármely okból történő törlése esetén a jelen Szerződés automatikusan és
  azonnali hatállyal megszűnik.
 4. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes
  figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan
  megszűnik.


  Veszprém, 2021. november 22.

Standard Color Kft.
eladó

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön
jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő az (1….) .
Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton
küldött levél útján) az alábbi címre: (2…). Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt
elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. (3….)
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának
kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket,
amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során
alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. (4…..)
(5….)
(6….)

Útmutató az elállási/felmondási mintatájékoztató kitöltéséhez:

(1…..) Illessze be a következő idézőjelbe tett szövegek egyikét:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: „a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
c) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”; e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására
vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a
fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”
(2…..) Illessze be vállalkozása nevét, postai címét, és – ha van – telefonszámát, telefax-számát és elektronikus levelezési címét.

(3…..) Ha Ön lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elektronikusan az Ön weboldalán töltse ki és nyújtsa be elállási/felmondási
nyilatkozatát, illessze be a következő szöveget: „Ön internetes oldalunkon is [beillesztendő az internetes cím] kitöltheti az elállási/felmondási
nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az
elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.”
(4…..) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, ha Ön nem ajánlotta fel, hogy a terméket elállás esetén visszafuvarozza, illessze be
a következő szöveget: „A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.”
(5…..) Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át
a) az alábbiak közül illessze be a megfelelőt:
– „A terméket visszafuvarozzuk Öntől.”, vagy
– „Ön köteles számunkra vagy …. [illessze be a termék átvételére Ön által feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen
személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon
belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.”;
és
b) illessze be a megfelelőt:
ba) „A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.”, vagy
bb) „A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.”, vagy
bc) Távollévők között kötött szerződés esetében,ha Ön nem ajánlja fel a termék visszaküldési költségének viselését, és a termék
jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz… [illessze be az
összeget] fuvarozási költséget – Ön viseli.”; vagy ha a termék visszaküldésének költségét ésszerűen nem lehet előre kiszámítani:
„A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. E költségek legmagasabb becsült összege… [illessze be az összeget].”,
vagy
bd) Ha üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetében a terméket a szerződés megkötésekor a fogyasztó otthonába fuvarozták és
a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel: „A terméket saját költségünkön magunk fuvarozzuk vissza.”;
és
c) illessze be az alábbiakat: „Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
következett be.”
(6…..) A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében az alábbi szöveget illessze be: „Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül
kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig
arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely
meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.”

 1. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Standard Color Kft. 8200 Veszprém, Tüzér u. 12.
apphungary@gmail.com
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés tekintetében: 4
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 5
…………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve:
…………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe:
…………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kelt: ……………………………………………………………………………

4 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
5 A megfelelő jelölendő